zapisy online

Ruszył nabór ! Nauka 0 zł!

Szkoła za darmo bez ukrytych kosztów! Zapisz się do bezpłatnej Szkoły dla Dorosłych w Poznaniu!

czytaj dalej

W każdym wieku możesz zdobywać nową wiedzę

U nas możesz uczyć się w każdym wieku bez ograniczeń wiekowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Ofertą edukacyjną.

czytaj dalej

Powrót do szkoły może być czystą przyjemnością

Back to school. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Ofertą edukacyjną.

czytaj dalej

Wykształcenie da Ci szansę na lepszą pracę

Dzięki Nam zdobędziesz pracę. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Ofertą edukacyjną.

czytaj dalej

Nabór przez cały rok

Nabór przez cały rok

Nie zwlekaj zapisz się już dziś

czytaj dalej

Szkoła za darmo bez ukrytych kosztów!

Nasza oferta jest skierowana do Ciebie!

czytaj dalej

Kalendarz 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM, UZUPEŁNIAJĄCYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

DLA DOROSŁYCH ORAZ GIMNZAJUM DLA DOROSŁYCH WE WROCŁAWIU

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

13 września 2014 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2014 r.

3.

Ferie zimowe

19 stycznia – 31 stycznia 2015 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

3 kwietnia – 7 kwietnia 2015 r.

5.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)

programowo najwyższych w szkołach

ponadgimnazjalnych

dotyczy:

kl. III D, sem. VI D

4 stycznia 2015 r.

Załącznik Nr 1

6.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)

programowo najwyższych w szkołach

ponadgimnazjalnych

dotyczy:

KL. VI A, VI C

24 kwietnia 2015 r.

Załącznik Nr 2

 

 

 

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 3

8.

Egzamin gimnazjalny:

- cześć humanistyczna

- cześć matematyczno – przyrodnicza

- cześć językowa (języki obce – nowożytne)

 

21 kwietnia 2015 r.(wtorek) – cz. human.
☞ Historia i WOS                  godz. 9:00

 ☞ Język polski                      godz. 11:00
22 kwietnia 2015 r.(środa) – cz. mat.-przyr.
☞ Zakres przed. przyrodnicz.  godz. 9:00

 ☞ Zakres przed. matemat.     godz. 11:00

23 kwietnia 2015 r.(czwartek)– cz.językowa

☞ Język obcy – nowożytny-P.P. godz. 9:00

 ☞ Język obcy – nowożytny-P.R. godz.11:00

9.

Egzamin maturalny:

- część ustna

- część pisemna

4 maja 2015 r.(poniedziałek) godz. 9:00
☞ Język polski - pp
5 maja 2015 r.(wtorek) godz. 9:00
☞ Matematyka - pp
6 maja2015 r.(środa) godz. 9:00
☞ Język angielski – pp

 

☞ Wybrany przedmiot  – pr

(wg harmonogramu)

7 – 17 maja godz. 9.00/14.00

 

☞ Egzaminy ustne (wg harmonogramu)

– 11 – 23  maja 2015:

10.

Ferie letnie

 

27 czerwca – 31 sierpnia 2015 r.

Załącznik Nr1

 

Dotyczy: Zakończenia zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych   Kl. III D, sem. VI D - 4 stycznia 2015 r.

 

TERMINARZ:

 

1.

Przygotowanie dokumentacji przebiegu nauczania

 

do 21 grudnia 2014 r.

Nauczyciele prowadzący zajęcia

2.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

5 stycznia 2015 r.

Dyrektor, rada pedagogiczna

3.

Uzupełnianie arkuszy ocen słuchaczy

W ciągu 7 dni

Opiekun

semestru

4.

Zakończenie zajęć

 

4 stycznia 2015 r.

 

5.

Wypisywanie świadectw ukończenia szkoły

Do 12 stycznia 2015 r.

Katarzyna Jasinowska

6.

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły zgodnie z ceremoniałem szkoły

 

18 stycznia 2015 r.

Godz. 16,00

Dyrektor, opiekun semestru

 

Dotyczy: Zakończenie  zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w semestrze zimowym - 18 stycznia  2015 r.

TERMINARZ:

 

1.

Przygotowanie dokumentacji przebiegu nauczania

 

do 18 stycznia 2015 r.

Nauczyciele prowadzący zajęcia

2.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

19 stycznia 2015 r.

Dyrektor, rada pedagogiczna

3.

Uzupełnianie arkuszy ocen słuchaczy

w ciągu 7 dni

Opiekunowie semestrów

4.

Zakończenie zajęć semestralnych

 

18 stycznia 2015 r.

 

 

 

Dotyczy: Zakończenia zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych   Kl. III A, sem. VI A oraz  III C, sem. VI C  - 24 kwietnia 2015  r.

 

TERMINARZ:

 

1.

Przygotowanie dokumentacji przebiegu nauczania

 

do 12 kwietnia 2015 r.

Nauczyciele prowadzący zajęcia

2.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

13 kwietnia 2015 r.

Dyrektor, rada pedagogiczna

3.

Uzupełnianie arkuszy ocen słuchaczy

w ciągu 7 dni

Opiekunowie semestrów

4.

Zakończenie zajęć

 

24 kwietnia 2015 r.

 

5.

Wypisywanie świadectw ukończenia szkoły

do 25 kwietnia 2015 r.

Opiekunowie semestrów/ J. Mikos,

A. Rudnicka

6.

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły zgodnie

z ceremoniałem szkoły

 

26 kwietnia 2015 r.

Dyrektor, opiekunowie semestrów

 

Załącznik Nr 3

 

Dotyczy: Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  -  26 czerwca 2015  r. Klasa III G, sem. VI G

 

TERMINARZ:

 

1.

Przygotowanie dokumentacji przebiegu nauczania

 

do 7 czerwca 2015 r.

Nauczyciele prowadzący zajęcia

2.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

8 czerwca 2015 r.

26 sierpnia 2015 r.

 

Dyrektor, rada pedagogiczna

3.

Uzupełnianie arkuszy ocen słuchaczy

w ciągu 7 dni

Opiekunowie semestrów

4.

Zakończenie zajęć

 

26 czerwca 2015 r.

 

5.

 

Wypisywanie świadectw ukończenia szkoły  - sem. VI G

do 25 czerwca 2015 r.

Magdalena Przerwa

6.

 

Uroczyste wręczenie świadectw

i zaświadczeń z egzaminu gimnazjalnego – zgodnie z ceremoniałem szkoły

26 czerwca 2014 r.

Godz. 16.00

 Dyrektor, opiekun

semestru