zapisy online

Ruszył nabór ! Nauka 0 zł!

Szkoła za darmo bez ukrytych kosztów! Zapisz się do bezpłatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Opolu!

czytaj dalej

W każdym wieku możesz zdobywać nową wiedzę

U nas możesz uczyć się w każdym wieku bez ograniczeń wiekowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Ofertą edukacyjną.

czytaj dalej

Powrót do szkoły może być czystą przyjemnością

Back to school. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Ofertą edukacyjną.

czytaj dalej

Wykształcenie da Ci szansę na lepszą pracę

Dzięki Nam zdobędziesz pracę. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Ofertą edukacyjną.

czytaj dalej

Nabór przez cały rok

Nabór przez cały rok

Nie zwlekaj zapisz się już dziś

czytaj dalej

Szkoła za darmo bez ukrytych kosztów!

Nasza oferta jest skierowana dla Ciebie!

czytaj dalej

O Maturze

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2014/2015

 1. Do egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent szkoły ponad gimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego.
 2. Egzamin przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego - od maja do września.
 3. Egzamin maturalny składa się z dwóch części:
  - ustnej - ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny,
  - pisemnej - ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów OKE.
 4. Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
 5. Opis zakresu egzaminu z przedmiotów oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, a także przykładowe zadania egzaminacyjne znajdziecie w poszczególnych Informatorach maturalnych przygotowanych przez CKE.
 6. Egzaminy obowiązkowe: język polski (część ustna i pisemna), język obcy nowożytny (część ustna i pisemna)
  - do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski, matematyka (część pisemna), język mniejszości narodowej (część ustna i pisemna)
  - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej.
 7. Przedmioty obowiązkowe są zdawane na poziomie podstawowym, z tym że dla części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka mniejszości narodowej nie określa się poziomu. Również w przypadku wyboru jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego,będącego drugim językiem nauczania, absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych zdają go,zarówno w części ustnej jak i pisemnej na jednym poziomie.
 8. Przedmioty dodatkowe mogą być zdawane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym. Wyjątek stanowią przedmioty zdawane jako obowiązkowe (język polski, język obcy nowożytny, matematyka), absolwent wybierając te przedmioty, jako dodatkowe zdaje je na poziomie rozszerzonym. W ramach egzaminu maturalnego absolwent może wybrać do sześciu przedmiotów dodatkowych:
  - w części ustnej: język obcy nowożytny, język mniejszości etnicznej, język regionalny - język kaszubski,
  - w części pisemnej: biologię, chemię, filozofię, fizykę i astronomię, geografię, historię muzyki,historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, język mniejszości etnicznej,język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny – język kaszubski,matematykę, wiedzę o społeczeństwie, wiedzę o tańcu.

TERMINARZ 2014/2015

4 maja 2015 r.(poniedziałek) godz. 9:00
☞ Język polski - pp

5 maja 2015 r.(wtorek) godz. 9:00
☞ Matematyka - pp

6 maja2015 r.(środa) godz. 9:00
☞ Język angielski – pp

☞ Wybrany przedmiot  – pr (wg harmonogramu)

7 – 17 maja godz. 9.00/14.00

☞ Egzaminy ustne (wg harmonogramu)

– 11 – 23  maja 2015:

Galeria

Pliki do pobrania

Nazwa Wielkość Pobierz
matura-list-do-dyrektorow-szkol-ponadgimnazjalnych7102014-r.pdf 613.17 KB